Dyrektor Artystyczny Filip Berkowicz
Organizatorzy Współorganizatorzy Mecenas SPONSOR STRETEGICZNY Partnerzy Patroni Medialni